رسانه دیجیتال
برنامه ریزی، خرید و اجرای تبلیغات در فضای آنلاین
خانه مدیا

امکان مدیریت و ارزیابی کمپین‌های تبلیغاتی شما

مدیا سورس کلیه خدمات مربوط به بنج مارک ، برنامه ریزی، خرید و اجرا و گزارش دهی در فضای آنلاین را با بهترین هزینه ارائه خواهد داد.
بنچ مارک
ارزیابی تاثیرگذاری تبلیغات بر روی جامعه هدف با دانش و ابزار اندازه گیری دقیق
برنامه ریزی
برنامه‌ریزی تبلیغات جهت بودجه‌بندی مناسب و تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب
خرید و اجرا
خرید مدیای مناسب برای تبلیغات شما با بهترین هزینه و اجرای منظم و دقیق
گزارش دهی
گزارش دهی منظم از مراحل در حال انجام کمپین های تبلیغاتی شما

لزوم تبلیغات با رسانه‌های دیجیتال

با روند رو به رشد درخواست برندها برای حضور در فضای آنلاین و تعدد بالای رسانه‌ها و مدیوم‌ها و ابزار تبلیغات در فضای دیجیتال، با در نظر گرفتن تسریع روند به روز شدن و تغییرات به صورت لحظه ای، هم از لحاظ نوع سرویس و هم از لحاظ قیمت ، بررسی و بنچ مارک این رسانه برای متخصصین برنامه ریزی رسانه و خریداران رسانه زمان بر خواهد بود.

لذا به منظور تجمیع کلیه درخواست ها در فضای آنلاین و امکان مقایسه و انتخاب بهترین فضا برای برند‌ها، در خانه مدیا راه حل استراتژیک این چالش را خواهیم داشت.

راهکار خانه مدیا برای تبلیغات دیجیتال

درراستای فراهم شدن بستر مناسب برای تبلیغ کنندگان توسط فناوری تبلیغات دیجیتال، برند ها به آسانی امکان مدیریت و ارزیابی کمپین های تبلیغاتی خود را دارند.

بدین ترتیب خانه مدیا کلیه خدمات مربوط به بنج مارک ، برنامه ریزی، خرید و اجرا و گزارش دهی در فضای آنلاین را با بهترین هزینه ارائه خواهد داد.