خانه مدیا

شرکت خانه مدیا یک خانه رسانه تخصصی است که برای مشتریان امکان خرید مستقیم از عرضه کننده رسانه را فراهم می کند. با توجه به اینکه شرکت خانه مدیا عضوی از هولدینگ dnaunion می باشد ، از مشتریان هولدینگ برای تجمیع بودجه رسانه های محیطی استفاده می کند تا تخفیف های بهتری را به آنها و دیگر مشتریان ارائه کند.

چرا
خانه مدیا؟

1- تنها نماینده انحصاری تلویزیون گروه موبی در ایران، تبلیغات تلویزیونی در افغانستان
2- در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بروز برای برنامه ریزی تبلیغات تلویزیونی
3- رابطه عمیق و طولانی با عرضه کنندگان اصلی رسانه
4- یکی از بزرگترین تامین کنندگان رسانه محیطی در ایران
5- بیشترین میزان بازگشت سرمایه و نتایج اثر بخش و رضایتمندی مشتری

خدمات
خانه مدیا

بازرگانی مدیا
در این بخش با تمرکز بر ارائه سرویس به شرکت های هولدینگ و مشتریان آنها ویا مشتریان بیرونی، با تجمیع بودجه آنها سعی بر اخذ تخفیفات جمعی به نفع مشتریان می کند.
نمایندگی رسانه
باسرمایه گذاری در مدیا ها، نمایندگی مدیاهایی نظیر نماینده انحصاری گروه موبی در ایران، انحصارا تبلیغات تلویزیون افغانستان را در اختیار دارد همچنین به تازگی با سرمایه گذاری در استرابوردهای تهران، این مدیا را نیز در اختیار دارد.

مشتریان
خانه مدیا

مشتریان بین المللی
مشتریان داخلی

خانه مدیا

شرکت خانه مدیا یک خانه رسانه تخصصی است که برای مشتریان امکان خرید مستقیم از عرضه کننده رسانه را فراهم می کند. با توجه به اینکه شرکت خانه مدیا عضوی از هولدینگ dnaunion می باشد ، از مشتریان هولدینگ برای تجمیع بودجه رسانه های محیطی استفاده می کند تا تخفیف های بهتری را به آنها و دیگر مشتریان ارائه کند.

خدمات
خانه مدیا

بازرگانی مدیا
در این بخش با تمرکز بر ارائه سرویس به شرکت های هولدینگ و مشتریان آنها ویا مشتریان بیرونی، با تجمیع بودجه آنها سعی بر اخذ تخفیفات جمعی به نفع مشتریان می کند.
نمایندگی رسانه
باسرمایه گذاری در مدیا ها، نمایندگی مدیاهایی نظیر نماینده انحصاری گروه موبی در ایران، انحصارا تبلیغات تلویزیون افغانستان را در اختیار دارد همچنین به تازگی با سرمایه گذاری در استرابوردهای تهران، این مدیا را نیز در اختیار دارد.

چرا
خانه مدیا؟

1- تنها نماینده انحصاری تلویزیون گروه موبی در ایران، تبلیغات تلویزیونی در افغانستان
2- در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بروز برای برنامه ریزی تبلیغات تلویزیونی
3- رابطه عمیق و طولانی با عرضه کنندگان اصلی رسانه
4- یکی از بزرگترین تامین کنندگان رسانه محیطی در ایران
5- بیشترین میزان بازگشت سرمایه و نتایج اثر بخش و رضایتمندی مشتری

مشتریان
خانه مدیا

مشتریان بین المللی
مشتریان داخلی